VÝSADBA PROSTOKOŘENNÝCH OVOCNÝCH STROMKŮ

29.09.2021

Před vlastní výsadbou nejdříve seřízneme kořeny. Odstraníme kořeny poškozené a křižující se. Asi o jednu čtvrtinu zkrátíme silné kořeny, slabé zastřihneme na konci.

Do jámy o průměru asi 100 cm a hloubce 60 cm hodíme do středu několik lopat dobré ornice nebo zahradnického substrátu. Nikdy nedáváme čerstvý hnůj! Nad kužel naházené ornice se postaví stromek tak, aby byly silné kořeny dobře rozloženy. Přihazujeme sypkou ornici. Stromkem občas potřepáváme, aby mezi kořeny nebyla volná místa. Dobře přišlápneme a zalijeme.

Stromek má být vysazen do takové hloubky, jako rostl ve školce, tzn., že místo štěpování má zůstat asi 5 cm nad povrchem. Při podzimním sázení sázíme o 4 cm hlouběji, neboť počítáme s tím, že se zem slehne. Potom volně přivážeme ke kůlu, který by měl být z jižní strany.

Korunku seřezáváme zásadně zjara. Postranní výhony zkrátíme asi na třetinu tak, aby byly seříznuté do stejné roviny. Nejsou-li tyto výhony stejně dlouhé, řídíme se podle nejslabšího výhonu. Hlavní výhon (terminál) seřízneme tak, aby převyšoval postranní výhony o 15 až 20 cm. Při jarním sázení se větve seřezávají ještě více.

Pokud dodržíte námi doporučený způsob sázení, věříme, že Vám ovocné stromky porostou.